Atesty i certyfikaty

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie atesty i certyfikaty dla wybranego produktu zostały umieszczone na karcie produktu. Komplety dokumentów dla poszczególnych grup asortymentowych można pobrać z tej strony. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem infolinia@paradyz.com.pl 

ATESTY I CERTYFIKATY DLA PRODUKTÓW Z OFERTY CERAMIKI PARADYŻ

Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą nr 12/N/17, Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B nr 11/B/17, Atest Higieniczny nr HK/W/0189/01/2017

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 0.5% < E Grupa BIa

Dla: Zakład Produkcyjny Opoczno
Płytki: szkliwione i nieszkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
1,6 MB

Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą nr 14/N/17, Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B nr 13/B/17, Atest Higieniczny nr HK/B/0753/01/2016

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 0.5% < E ≤ 3% Grupa BIb

Dla: Zakład Produkcyjny Opoczno
Płytki: szkliwione i nieszkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
3,6 MB

Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą nr 77/N/15, Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa nr 76/B/15, Atest Higieniczny nr HK/B/1152/01/2016

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10% Grupa BIII

Dla: Zakład Produkcyjny Opoczno
Płytki: ścienne

ikona zip

Pobierz plik zip
0,7 MB

Atest Higieniczny HK/B/0248/02/2017, Certyfikat zgodności z Polską Normą 2/N/17, Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa nr 1/B/17

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0.5% Grupa BIa

Dla: Zakład Produkcyjny Paradyż
Płytki: szkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
1,2 MB

Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą nr 4/N/17, Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa nr 3/B/17, Atest Higieniczny nr HK/B/0248/01/2017

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 0.5% < E ≤ 3% Grupa BIb

Dla: Zakład Produkcyjny Paradyż
Płytki: szkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
1,2 MB

Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą Nr 35/N/15; Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa Nr 34/B/15; Atest higieniczny Nr HK/W/0510/01/2016 

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E ≤ 0.5%- Grupa BIa

Dla: Zakład Produkcyjny TM1
Płytki: nieszkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
1,4 MB

 Atest higieniczny HK/B/0317/01/2016

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10% Grupa BIII

Dla: Zakład Produkcyjny TM2
Płytki: ścienne

ikona zip

Pobierz plik zip
0,2 MB

Atest Higieniczny HK/W/0008/01/2017

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E ≤ 0.5% Grupa BIa

Dla: Zakład Produkcyjny Wielka Wola
Płytki: szkliwione i nieszkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
1,3 MB

Atest higieniczny HK/B/1045/01/2017 

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 0.5% < E ≤ 3% Grupa BIb

Dla: Zakład Produkcyjny Wielka Wola
Płytki: szkliwione i nieszkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
0,2 MB

CERTYFIKATY I RAPORTY Z BADAŃ "BOSA STOPA"

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Generator deklaracji właściwości użytkowych pozwala na wygenerowanie deklaracji właściwości użytkowych dla wybranego asortymentu z oferty Grupy Paradyż w formie pliku pdf. Przejdź do generatora

INNE DOKUMENTY

ATESTY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

POLITYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Zintegrowany System Zarządzania w Ceramice Paradyż obejmuje System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP.

Polityka ZSZ Pobierz politykę ZSZ [ZIP]

Spełnienie wymagań norm ISO 9001, ISO14001, ISO 18001/PN-N18001 zostało potwierdzone przez firmę
SGS -Wielka Brytania, która nadała Ceramice Paradyż Sp. z o.o. oraz Paradyż Sp. z o.o.

CERTYFIKATY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKOWEGO I BHP.

Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdza poziom jakości zarządzania firmą, pozwalający na produkcję wyrobów spełniających zarówno europejskie normy, jak i potrzeby
najbardziej wymagających klientów.

Certyfikat ISO 14001:2015 potwierdza prowadzenie działalności przedsiębiorstwa w sposób zgodny z najlepszą praktyką współistnienia ze środowiskiem.

Certyfikaty OHSAS 18001:2007 oraz PN/N18001 potwierdza prowadzenie działalności firmy w sposób zapewniający właściwe bezpieczeństwo pracy.

Certyfikaty ISO Pobierz certyfikaty ISO [ZIP]