Deklaracje właściwości użytkowych

 

Szanowni Państwo,
poniższy generator pozwoli na wygenerowanie deklaracji właściwości użytkowych dla wybranego asortymentu z oferty Grupy Paradyż w formie pliku pdf.

Deklaracja właściwości użytkowych została opracowana w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (44) 736 42 89